Hafan button
Walks Programme Walk Categories
Walks Safety
Committee Details English
Walk Reports
Photo Gallery
Useful Links
Button Tiwtor GPS Button Welsh Find a Walk

Sgroliwch
i lawr i weld ein Rhaglen Deithiau gyfredol (neu defnyddiwch y ddolen ar waelod y dudalen hon i’w llwytho i lawr). Os na ddywedir fel arall, rydym yn cyfarfod ym maes parcio Heol y Prior ar gyfer pob taith ar ddydd Sul ac yn y maes parcio tu allan i’r amgueddfa yn Abergwili ar gyfer pob taith ar ddydd Sadwrn.

Dim ond bras amcan o hyd y teithiau cerdded a geir yma ac fe’u categoreiddir fel a ganlyn: A – egnol, B – cymedrol, C – hamddenol. Edrychwch ar y dudalen Categorau Teithiau am eglurhad o’r categorau hyn (A, B, C) a darllenwch ein Nodiadau Diogelwch Teithiau hefyd.

Os am wybodaeth am unrhyw daith gerdded gallwch gysylltu’n uniongyrchol ’r arweinydd.

Mae Cymdeithas y Cerddwyr yn annog rhannu ceir a dylai teithwyr sy’n derbyn lifft roi cyfraniad i’r gyrrwr tuag at gost y tanwydd. Mae’r cyfraniad a argymhellir yn deillio o fras amcan o hyd y siwrnai.


logoCerddwyr Caerfyrddin a'r Cylch Rhaglen Yr Haf 2018
Diwrnod Amser Dyddiad Lleoliad Hyd Cat Disgrifiad Taith car Tl rhannu Arweinydd Rhif ffn 
Mai
Sadwrn10:0005/05/18Dolau Cothi a Caio7BPeth cerdded ar heolydd; llwybrau a chaeau yn bennaf563.50Andrew Padfield01267230723
Sul9:1513/05/18Cefnen Rhosili8BLlwybrau, rhostir agored a golygfeydd gwych664.00Pat a David Bush01267230994
Sul9:1520/05/18Cylchdaith Llandeilo11BLlwybrau, lonydd a rhan o Ffordd y Bannau302.00Carolyn a Dennis Hills01267211819
Sul9:1527/05/18Casblaidd a Sealyham10BLlwybrau ceffyl, llwybrau troed a golygfeydd825.00Cyril Phillips01267232825
Mehefin
Sadwrn10:0002/06/18Llanboidy5B-Lonydd, heolydd a chaeau282.00Bob Millington01267 282990
Sul9:1510/06/18Tregaron11B+Ucheldir dilwybr, llwybrau ceffyl, llwybrau coedwig704.00Frances a Gerwyn Probert07946585597 
Mercher18:3013/06/18Swper Haf yn Nhafarn Felinwen. Manylion i ddilyn.     Margaret Nolan01267237994
Sadwrn10:0016/06/18Cilgerran6CCeunant Teifi, afon, castell, caeau503.00Anne a Margaret01267221655
Llun 18/06/18Cerdded

yn y

PEAK DISTRICT

ger Bakewell
4.5, 9 or 10.5 Llwybr Monsal - Coed Endcliff  Carolyn a Dennis Hills01267211819
Mawrth 19/06/186 or 8.5 4 Dyffryn o Ddyffryn Monsal60.50Carolyn a Dennis Hills01267211819
Mercher 20/06/185.5 or 12 Chatsworth House - Palas y Peak District   Carolyn a Dennis Hills01267211819
Iau 21/06/186 or 9.5 Dovedale241.50Carolyn a Dennis Hills01267211819
Gwener 22/06/185, 5.5 or 8 Cribau Baslow a Curbar yn Nyffryn Derwent121.00Carolyn a Dennis Hills01267211819
Sul9:1524/06/18Mynydd Dinas10B+Arfordir, rhostir a llwybr ceffyl654.00Cyril Phillips01267232825
Gorffennaf
Sul9:1501/07/18Cei Newydd8.5B+Llwybr yr Arfordir644.00Auriol a Huw Llewelyn01267231487
Sadwrn10:0007/07/18Mwnt5B-Arfordir a chefn gwlad603.50Jenny ac Eric Anscombe01267235357
Sul9:1515/07/18Pentre Bach, Merthyr9BLonydd a rhan o Daith Taf1167.00Jenny ac Eric Anscombe01267235357
Sadwrn10:0021/07/18Llandyfi6.5CLlwybrau troed a llwybrau ceffyl603.50Cyril Phillips01267232825
Sul9:1522/07/18Pumsaint8.5BMwyngloddiau aur, tir bryniog a golygfeydd godidog563.50Carolyn a Dennis Hills01267211819
Sul9:1529/07/18Penrhyn Dale7BLlwybr yr Arfordir, golygfeydd, olion hanesyddol885.50Brenda a Janet01267236997
Awst
Sadwrn10:0004/08/18Talyllychau5.5BCaeau, lonydd, llwybrau ceffyl a golygfeydd503.00Cyril Phillips01267232825
Sul9:1512/08/18Dyffryn Lliw11BLlwybrau troed cadarn a rhostir503.00Pat a David Bush01267 230994
Sul9:1519/08/18Fan Hir13AGolygfeydd hyfryd ar rostir agored855.00Richard Leggett01267 237126
Sul9:1526/08/18Lampeter Vale9BLlwybrau a lonydd yn bennaf402.50Carolyn a Dennis Hills01267211819
Medi
Sadwrn10:0001/09/18Aberporth - Penbryn5.5C+Llwybr yr arfordir gan ddychwelyd ar heol503.00Bob Millington01267 282990
Gwener 07/09/18Cerdded10.5 Old Speculation Mine i Drefynwy  Andrew Graham01531820781
Sadwrn 08/09/18Llwybr10 Trefynwy i Brockweir  Andrew Graham01531820781
Sul 09/09/18Wysis7 Brockweir i Gas-gwent  Andrew Graham01531820781
Iau19:3013/09/18Cyfarfod Rhaglen        
Sadwrn10:0015/09/18Maen Ceti, Penrhyn Gŵyr6CRhostir agored gwastad664.00Bob Millington01267 282990
Sul9:1516/09/18Craig Cerrig-gleisiad9ARhostir, golygfeydd ysblennydd905.50Cyril Phillips01267232825
Sul9:1523/09/18Trefilan9BCoedwigaeth, fferm a lonydd603.50Medi Hughes01570470401
Sul9:1530/09/18Gwynfe, Mynydd Du12.5AMynydd Du - Taith Cambria503.00Cyril Phillips01267232825
Hydref
Sadwrn10:0006/10/18Parc Howard a Cwm Lliedi5.5CLlwybrau troed yn bennaf, peth cerdded ar heolydd352.00Andrew Padfield01267230723
Sul9:1514/10/18Gelli-wen - Llanwinio9BLonydd,caeau a choedwigaeth221.50Richard Leggett01267 237126
Iau19:3019/10/18Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol        
Sadwrn10:0020/10/18Ffordd y Glowyr, Cwmtwrch5.5CLlwybr ar lan afon gyda chipolwg ar y gorffennol754.50Maud Jones01269842585
Sul9:1521/10/18Llansadwrn 9BLonydd, caeau, coedwigaeth a golygfeydd452.50Richard Leggett01267 237126
Sul9:1528/10/18Dryslwyn, Llangathen10BLlwybrau troed, tir coediog, cestyll, plastai ayyb181.00Auriol a Huw Llewelyn01267231487

Cliciwch y ddolen hon i lwytho i lawr ein Rhaglen Deithiau Cerdded fel ffeil Excel - Haf 2018.xls 

Nl i frig y dudalen

Hafan Rhaglen Deithiau Categorau Teithiau Diogelwch Teithiau Manylion y Pwyllgor English
Walk Reports Oriel Luniau Dolenni Defnyddiol Tiwtor GPS Darganfod Taith
Oes gennych chi sylwadau neu awgrymiadau ar gyfer gwella'r wefan hon? Os felly, gadewch eich adborth yma.