Hafan button
Walks Programme Walk Categories
Walks Safety
Committee Details English
Walk Reports
Photo Gallery
Useful Links
Button Tiwtor GPS Button Welsh Find a Walk

Sgroliwch
i lawr i weld ein Rhaglen Deithiau gyfredol (neu defnyddiwch y ddolen ar waelod y dudalen hon i’w llwytho i lawr). Os na ddywedir fel arall, rydym yn cyfarfod ym maes parcio Heol y Prior ar gyfer pob taith ar ddydd Sul ac yn y maes parcio tu allan i’r amgueddfa yn Abergwili ar gyfer pob taith ar ddydd Sadwrn.

Dim ond bras amcan o hyd y teithiau cerdded a geir yma ac fe’u categoreiddir fel a ganlyn: A – egnol, B – cymedrol, C – hamddenol. Edrychwch ar y dudalen Categorau Teithiau am eglurhad o’r categorau hyn (A, B, C) a darllenwch ein Nodiadau Diogelwch Teithiau hefyd.

Os am wybodaeth am unrhyw daith gerdded gallwch gysylltu’n uniongyrchol ’r arweinydd.

Mae Cymdeithas y Cerddwyr yn annog rhannu ceir a dylai teithwyr sy’n derbyn lifft roi cyfraniad i’r gyrrwr tuag at gost y tanwydd. Mae’r cyfraniad a argymhellir yn deillio o fras amcan o hyd y siwrnai.


logoAdran Caerfyrddin a’r Cylch Rhaglen y Gaeaf 2017-18
Diwrnod Amser Dyddiad Lleoliad Hyd Cat Disgrifiad Taith car Tl rhannu Arweinydd Rhif ffn 
Tachwedd
Sadwrn10:0004/11/17Llandysul7BLonydd a hen reilffordd 352.00Andrew Padfield01267230723
Sul9:1512/11/17Cydweli9.5BLlwybr yr arfordir, castell a llwybrau troed231.50Carolyn a Dennis01267211819
Sadwrn10:0018/11/17Llandybie5B-Caeau, lonydd a llyn322.00Jenny ac Eric Anscombe01267235357
Sul9:1519/11/17Llanpumsaint9BLlwybrau fferm, lonydd a llwybrau troed120.50Pat a David Bush01267230994
Sul9:1526/11/17         
Rhagfyr
Sadwrn10:0002/12/17Pwll5CLlwybrau troed523.00Pat a David Bush01267 230994
Sul9:1510/12/17Gorllewin Llanfynydd8.5B+Llwybrau, caeau, coedydd a dyffrynnoedd serth251.50Carolyn a Dennis Hills01267211819
Sadwrn10:0016/12/17Rhydargaeau6CLonydd, llwybrau coedwigaeth a golygfeydd120.50Brenda a Janet01267 236997
Sul9:1517/12/17         
Sul9:1524/12/17Bronwydd7.5BSanta Special Sarah80.50Sarah Rees01267 230994
Ionawr
Llun10:0001/01/18Tyrci Trot5CCaeau, lonydd, golygfeydd o'r afon  Peter Loughran01267236550
Sadwrn10:0006/01/18Felin Ganol, Solfach6.5CLlwybrau a lonydd825.00Cyril Phillips01267 232825
Sul9:1514/01/18Carreg Cennen8BTair Carn, llyn, caeau382.50Richard Leggett01267237126
Sadwrn10:0020/01/18Cronfa Wysg - Trecastell6B-Llyn a llwybrau coedwigaeth704.00Bob Millington01267282990
Sul9:1521/01/18Taith wedi ei chanslo 8BLlwybrau, rhostir agored, golygfeydd da 664.00Pat a David Bush01267230994
Sul9:1528/01/18Y Foel 8 BFoel Fynyddau, Cwm Afan805.00Brian Lowans01639891871
Chwefror
Sadwrn10:0003/02/18Taith wedi ei chanslo6CCeunant Teifi, afon, castell, caeau 503.00Margaret N ac Anne Commins01267 237994
Sul12:3004/02/18Cinio Blynyddol        
Sul9:1511/02/18Myddfai8.5BLlwybrau ceffyl, ffermydd, golygfeydd da603.50Cyril Phillips01267232825
Sadwrn10:0017/02/18Y Tymbl/Crosshands5CLonydd hawdd a ffermydd201.00Maud Jones01269842585
Sul9:1518/02/18Rhydcymerau12.5BLlwybrau troed a lonydd gyda golygfeydd da402.50Cyril Phillips01267232825
Sadwrn10:0024/02/18Abergwili4.5CCerddwyr Cymru: Taith Gerdded y Cyfarwyddwr a Chinio Bwffe. Atebwch i Cerddwyr@ramblers.org.uk os am ymuno
Sul9:1525/02/18Llangyndeyrn11B-Cylchdaith esmwyth ar lwybrau a lonydd tawel121.00Carolyn a Dennis Hills01267211819
Mawrth
Sadwrn10:0003/03/16Taith wedi ei chanslo6.5CLlwybrau troed a llwybrau ceffyl603.50Cyril Phillips01267236550
Iau19:3008/03/18Cyfarfod Rhaglen        
Sul9:1511/03/18Saundersfoot6 neu 10.5BLlwybr y Mwynwyr543.00Auriol a Huw Llewelyn01267231487
Sadwrn10:0017/03/18Glanyfferi7BCaeau,lonydd a golygfeydd o'r arfordir201.00Peter Loughran01267236550
Sul9:1518/03/18Taith wedi ei chanslo8.5BDyffryn Llandeilo Ferwallt, arfordir a choedydd644.00Jenny ac Eric Anscombe01267235357
Sul9:1525/03/18Porth Tywyn Cofiwch fod y clociau'n mynd ymlaen awr nos Sadwrn.10.5B-Llwybr yr arfordir, golygfeydd a rhan o Lwybr Sant Illtyd302.00Carolyn a Dennis Hills01267211819
Ebrill
Sul9:1501/04/18Aberaeron9BLlwybr yr arfordir, yn l drwy gefn gwlad704.00Sarah Rees01267 230994
Sadwrn10:0007/04/18Garn Goch6.5B-Llwybrau ceffyl, llwybrau troed gyda golygfeydd ardderchog463.00Loraine Squire01267 236110
Sul9:1515/04/18Llwybr Pererinion Llanybri11BRhan o lwybr yr arfordir, eglwysi, tir amaeth302.00Richard Leggett01267 237126
Iau 19/04/18Cerdded

Llwybr

Wysis 
10.5BKemble i Bisley  Andrew Graham 01531820781
Gwener 20/04/1810.5BBisley i Fryn Robinswood, Caerloyw  Andrew Graham 01531820781
Sadwrn 21/04/1810.5BRobinswood i Glasshouse  Andrew Graham 01531820781
Sul 22/04/1810.5BGlasshouse i Old Mine, Fforest y Ddena  Andrew Graham 01531820781
Sadwrn10:0021/04/18Llansteffan5CCaeau a lonydd bach201.00Bob Millington 01267282990
Sul9:1529/04/18Cellan ger Llambed11BGolygfeydd eang gyda dargyfeiriad at Fryngaer Cadwgan 503.00Frances a Gerwyn Probert07946585597

Cliciwch y ddolen hon i lwytho i lawr ein Rhaglen Deithiau Cerdded fel ffeil Excel - Gaeaf 2017-18.xls 

Nl i frig y dudalen

Hafan Rhaglen Deithiau Categorau Teithiau Diogelwch Teithiau Manylion y Pwyllgor English
Walk Reports Oriel Luniau Dolenni Defnyddiol Tiwtor GPS Darganfod Taith
Oes gennych chi sylwadau neu awgrymiadau ar gyfer gwella'r wefan hon? Os felly, gadewch eich adborth yma.