Hafan button
Walks Programme Walk Categories
Walks Safety
Committee Details English
Walk Reports
Photo Gallery
Useful Links
Button Tiwtor GPS Button Welsh Find a Walk

logoCategorau Teithiau

Yn syml, A, B neu C yw’n system ni.  C yw’r rhwyddaf ac A yw’r galetaf. Pan fydd taith rhwng y safonau hyn, rhoddir minws os yw’n rhwyddach neu plws os yw’n galetach. Bydd arweinydd y daith yn enwi’r radd yng nghyfarfod y rhaglen. Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am unrhyw daith arbennig cysylltwch ’r arweinydd yn uniongyrchol achos ei gyfrifoldeb e/hi yw cerdded y daith (recce) ymlaen llaw er mwyn lleihau’r problemau ar y dydd.

Os edrychwch chi ar ”The Ramblers Walks Finder Grading System” ar y we ( does dim rhaid ), byddai’n teithiau ni’n cymharu fel hyn

CHamddenolAddas i bobl weddol ffit sydd ag ychydig  o leiaf o brofiad cerdded gwlad. Argymhellir esgidiau cerdded a dillad cynnes, diddos
Mae’r dirwedd yn cynnwys llwybrau gwledig, garw a all fod yn gul, anwastad, mwdlyd neu dan dyfiant a rhwystrau fel camfeydd, pontydd cul, cerrig camu a stepiau. Gall  fod yn  fryniog gydag ychydig o esgyniadau a disgyniadau
Cyflymdra araf neu gymedrol
BCymedrolAddas i bobl sydd phrofiad o gerdded gwlad a lefel dda o ffitrwydd
Mae esgidiau cerdded a dillad cynnes, diddos yn hanfodol
Tirwedd.Teithiau hamddenol, ond gydag ychydig o waith dringo cyson ac efallai ychydig o gerdded cymedrol ar lechweddau agored neu weundir yn ystod y misoedd cynnes
Cyflymdra cymedrol; gallai gynnwys teithiau ar dirwedd weddol hawdd (fel yn "Hamddenol") ar gyflymdra sionc
AEgnolAddas i gerddwyr gwlad profiadol sydd lefel ffitrwydd uwch na’r cyffredin
Mae esgidiau cerdded a dillad cynnes, diddos yn hanfodol. Cynghorir pobl sy’n amau eu ffitrwydd i gysylltu ’r trefnydd neu’r arweinydd ymlaen llaw
Mae’r dirwedd yn cynnwys gwlad arw a mynyddoedd, ychydig o esgyniadau  a disgyniadau hir neu lawer o rhai byr ar lwybrau garw ac ar draws gwlad agored
Cyflymdra cymedrol neu sionc ; gallai gynnwys teithiau ar dirwedd gymedrol ar gyflymdra sionc
.

Pwysig. Cofiwch mai  fel canllaw gyffredinol yn unig y rhoddir y graddau hyn; os ydych yn amau’ch ffitrwydd ar gyfer taith arbennig, cysylltwch ’r trefnydd neu’r arweinydd ymlaen llaw. Dylech hefyd ystyried pellter y daith, gwahaniaethau rhanbarthol  yn y dirwedd, a phosibilrwydd tywydd garw, a all wneud y daith yn fwy anodd na’r disgwyl. Os ydych yn ansicr o’ch lefel ffitrwydd, rhowch gynnig ar daith fyr a hawdd yn gyntaf: mae’n llawer gwell profi bod taith ychydig yn rhy araf a hawdd, na gwneud eich hun yn ddiflas a blinedig ar daith o radd uwch

Gall arweinwyr wrthod cerddwyr sydd yn eu barn nhw heb ofynion addas neu heb fod yn ffit.

Nl i frig y dudalen

Hafan Rhaglen Deithiau Categorau Teithiau Diogelwch Teithiau Manylion y Pwyllgor English
Walk Reports Oriel Luniau Dolenni Defnyddiol Tiwtor GPS Darganfod Taith
Oes gennych chi sylwadau neu awgrymiadau ar gyfer gwella'r wefan hon? Os felly, gadewch eich adborth yma.